Myspace del festival | Edicions anteriors: 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Vic Bang Jazz Cava - 2009 / Web: Jordi Casadesús